Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:46:03
Това е невъзможно!
Как го направи, Джанго?

:46:07
Не беше много трудно.
:46:10
И ти щеше да направиш същото,
ако беше на мое място.

:46:12
Разбира се.
:46:16
Хората ми са уморени.
Искат да се приберат в къщи.

:46:22
Но в Мексико правителството ни очаква.
:46:28
И ние нямаме достатъчно оръжия,
за да се бием срещу него.

:46:32
Разбирам те.
:46:35
И мога да ти помогна, Хюго.
:46:41
Как?
:47:04
Виж това!
:47:15
Боже господи!
:47:18
Тази играчка струва колкото сто и петдесет пушки.
:47:24
Това е начинът, по който очистих хората на майора.
:47:27
Какво е това оръжие?
:47:28
Стой настрана, човече.
Можеш да се нараниш.

:47:32
Не! Не го прави, Джанго! Умолявам те!
:47:52
Това са оржията, от които се нуждаем!
:47:55
С десет от тях ще бъде много лесно
да се върнем в Мексико, нали, Хюго?


Преглед.
следващата.