Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:47:04
Виж това!
:47:15
Боже господи!
:47:18
Тази играчка струва колкото сто и петдесет пушки.
:47:24
Това е начинът, по който очистих хората на майора.
:47:27
Какво е това оръжие?
:47:28
Стой настрана, човече.
Можеш да се нараниш.

:47:32
Не! Не го прави, Джанго! Умолявам те!
:47:52
Това са оржията, от които се нуждаем!
:47:55
С десет от тях ще бъде много лесно
да се върнем в Мексико, нали, Хюго?

:48:00
Къде са другите девет?
:48:03
Те са в Пеко. Чакат да бъдат купени.
:48:06
Познавам човека, който ги продава.
:48:10
Благодаря ти за информацията, Джанго.
Но нашата революция е бедна.

:48:18
Ако сте бедни, трябва да
опитате да забогатеете.

:48:21
Това е единственият начин да победите.
:48:23
Дойде тука да ме изработиш ли?
:48:25
Не, дойдох тука да ти помогна и
да намеря помощ.

:48:32
Добре, обясни ми!
:48:35
Във форта има достатъчно злато и за мен, и за теб.
:48:42
Форта е твърде далече от границата.
:48:47
Не мога да се върна в Мексико...
:48:51
...или поне не мога.
докато не намеря десет картечници.

:48:57
А също така, тези глупаци от правителството
имат повече хора от нас.


Преглед.
следващата.