Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:48:00
Къде са другите девет?
:48:03
Те са в Пеко. Чакат да бъдат купени.
:48:06
Познавам човека, който ги продава.
:48:10
Благодаря ти за информацията, Джанго.
Но нашата революция е бедна.

:48:18
Ако сте бедни, трябва да
опитате да забогатеете.

:48:21
Това е единственият начин да победите.
:48:23
Дойде тука да ме изработиш ли?
:48:25
Не, дойдох тука да ти помогна и
да намеря помощ.

:48:32
Добре, обясни ми!
:48:35
Във форта има достатъчно злато и за мен, и за теб.
:48:42
Форта е твърде далече от границата.
:48:47
Не мога да се върна в Мексико...
:48:51
...или поне не мога.
докато не намеря десет картечници.

:48:57
А също така, тези глупаци от правителството
имат повече хора от нас.

:49:03
Всяка събота Натаниел минава с кола
през границата със своите курви...

:49:07
...и посещава мъжете във форта.
:49:11
Така ли е, старче?
:49:12
Да, да.
:49:19
Обясни ми по-подробно, Джанго.
:49:22
Тази седмица Натаниел ще отиде до форта,
както обикновено, за да плати таксата си.

:49:28
Затова го оставих жив.
:49:31
Искам златото повече,
отколкото смъртта му.

:49:36
И това злато ще бъде наше!
Разбра ли?

:49:39
Разбрах!
:49:42
Но как?
:49:46
Ще бъде трудно, сигурен съм.
:49:49
Но с помощта на играчката ми
ще бъде и забавно.


Преглед.
следващата.