Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:49:03
Всяка събота Натаниел минава с кола
през границата със своите курви...

:49:07
...и посещава мъжете във форта.
:49:11
Така ли е, старче?
:49:12
Да, да.
:49:19
Обясни ми по-подробно, Джанго.
:49:22
Тази седмица Натаниел ще отиде до форта,
както обикновено, за да плати таксата си.

:49:28
Затова го оставих жив.
:49:31
Искам златото повече,
отколкото смъртта му.

:49:36
И това злато ще бъде наше!
Разбра ли?

:49:39
Разбрах!
:49:42
Но как?
:49:46
Ще бъде трудно, сигурен съм.
:49:49
Но с помощта на играчката ми
ще бъде и забавно.

:50:05
Курвите дойдоха!
:50:08
Най-после дойдоха!
Крайно време беше!

:50:12
Курвите са тука! Курвите!
:50:15
Хайде, момичета!
:50:27
Хайде, излизайте!
Оставете ги да излязат.

:50:49
Ето ги, драги!

Преглед.
следващата.