Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:50:05
Курвите дойдоха!
:50:08
Най-после дойдоха!
Крайно време беше!

:50:12
Курвите са тука! Курвите!
:50:15
Хайде, момичета!
:50:27
Хайде, излизайте!
Оставете ги да излязат.

:50:49
Ето ги, драги!
:51:11
Вървете! Оттук!
:51:16
Свине!
:51:19
Страхливци!
:51:50
Хайде!

Преглед.
следващата.