Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:51:11
Вървете! Оттук!
:51:16
Свине!
:51:19
Страхливци!
:51:50
Хайде!
:52:52
Хайде! Заредете!

Преглед.
следващата.