Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:52:52
Хайде! Заредете!
:53:04
Тръгвай, Рикардо!
:53:43
Ди-й-й! Давай!
:53:50
Картечницата засече!

Преглед.
следващата.