Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:59:13
Вземи това. Пий.
:59:14
Не.
:59:16
Какво има, мръснице?
:59:18
В лошо настроение си,защото на американците
не им пука за тебе?

:59:21
Хайда да те развеселя!
:59:24
Проклет да си!
:59:25
Рикардо!
:59:28
Остави Мария на мира.
:59:30
И ти ще я дадеш на тези копелета,
американците. По-добре аз да я взема!

:59:34
Аз решавам кой ще я вземе!
1:00:00
Копеле!

Преглед.
следващата.