Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:00:00
Копеле!
1:01:44
Благодаря ти, Джанго. Ти отново спаси живота ми.
Никога няма да го забравя.

1:01:52
Виж Мария. Само я виж.
1:01:57
Не може да откъсне очи от тебе.
1:01:59
Вземи я! Това е моят подарък за тебе.

Преглед.
следващата.