Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:12:14
Приготви хората, Мигел.
Отиваме на лов!

1:12:38
Вземи каруцата. Мини през долината
и ще стигнеш до просеката.

1:12:41
Там ще бъдеш в безопасност.
1:12:43
А ти?
1:12:46
Време е да пресека този мост.
1:12:49
Чаках цял живот, цял един живот,
да погреба Джанго в този ковчег.

1:12:56
Златото ще ми помогне да
изчезна завинаги.

1:12:59
Зарежи златото, Джанго!
какво си се загрижил за него?

1:13:03
Заедно ще започенем отначало.
Ще ти помогна да забравиш вичко това.

1:13:13
Обичам те, Джанго.
1:13:19
Загърбих любовта преди години.
1:13:22
Сега тя лежи под кръст
в гробищата в Тумбстоун.

1:13:26
Aко те взема с мен, рискуваш
да завършиш по същия начин.

1:13:32
И може да не успееш да ме
накараш да забравя.


Преглед.
следващата.