Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:13:03
Заедно ще започенем отначало.
Ще ти помогна да забравиш вичко това.

1:13:13
Обичам те, Джанго.
1:13:19
Загърбих любовта преди години.
1:13:22
Сега тя лежи под кръст
в гробищата в Тумбстоун.

1:13:26
Aко те взема с мен, рискуваш
да завършиш по същия начин.

1:13:32
И може да не успееш да ме
накараш да забравя.

1:14:03
Джанго!
1:14:11
О, Джанго!

Преглед.
следващата.