Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:14:03
Джанго!
1:14:11
О, Джанго!
1:15:05
Отново се срещаме, Джанго...
1:15:09
Къде е златото?
1:15:19
Блатото го погълна.
1:15:21
Конят затъна, а с него и ковчега...
1:15:24
Съдба, генерале.
1:15:31
И така, златото потъна в пясъците
но това няма да промени
намеренията ни, амиго.

1:15:39
Ние се връщаме в Мексико,
въпреки всичко?
Зарът е хвърлен.

1:15:45
Сега сме квит, Джанго.
1:15:47
Ти ми спаси живота два пъти, и аз
направих същото, преди и сега.

1:15:53
Ние не убиваме крадците,
дори и да са предали приятел.


Преглед.
следващата.