Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:22:06
Тя е в безсъзнание.
Помогни и, ако можеш, Натаниел.

1:22:13
Не вярвам, че тя ще умре.
Ти можеш да и помогнеш.

1:22:19
Разбира се, че ще и помогна. Обещавам ти.
Но ти трябва да тръгваш.

1:22:25
Не можеш да стоиш тук. Знаеш ли,
че майора ще се върне всеки момент.

1:22:28
Джанго, трябва да тръгваш!
Ти се върна за мене,...

1:22:34
...но не искам да бъдеш убит за това.
1:22:38
Има още едно нещо, което трябва да направя.
Трябва да убия Джаксън.

1:22:43
Неговата смърт е
единственият изход за този град...

1:22:49
Няма друг начин!
Джаксън трябва да умре...

1:22:52
Ако не го убия, постоянно ще съм в опасност.
1:22:59
Разбрах това, когато стиснах ръката ти...
1:23:03
...докато ковчега потъваше в блатото.
1:23:07
Ако се проваля поне ще знам, че съм пробвал...
1:23:14
...да си върна живота отново.
1:23:17
Джанго, твоите...
ръце са счупени.

1:23:22
Ръцете ми още могат да ми служат.
1:23:28
Натаниел, скрий Мария, и кажи на
Джаксън, че го чакам...

1:23:33
...при гробището...
1:23:38
...защото неговото време е дошло

Преглед.
следващата.