Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:23:03
...докато ковчега потъваше в блатото.
1:23:07
Ако се проваля поне ще знам, че съм пробвал...
1:23:14
...да си върна живота отново.
1:23:17
Джанго, твоите...
ръце са счупени.

1:23:22
Ръцете ми още могат да ми служат.
1:23:28
Натаниел, скрий Мария, и кажи на
Джаксън, че го чакам...

1:23:33
...при гробището...
1:23:38
...защото неговото време е дошло

Преглед.
следващата.