Tora! Tora! Tora!
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:27:01
Vlajky, upozorníme Antares.
1:27:10
- Dìlo jedna, zahájit palbu.
- Dìlo jedna, zahájit palbu.

1:27:32
- Odjistìte nálože.
- Odjistìte nálože.

1:27:40
- První.
- První.

1:27:50
- Druhá.
- Druhá.

1:28:05
Informujte velení, že jsme svrhli pumy
na nepøátelskou ponorku.

1:28:10
Ano, pane.
1:28:30
Tady kapitán Earle.
1:28:32
- Mám pro vás zprávu.
- Dobøe, pøeètìte ji.

1:28:36
"V bezpeènostní zónì jsme svrhli
pumy na nepøátelskou ponorku."

1:28:42
Už jsme dostali spoustu
planých hlášení, Kaminsky.

1:28:46
Ale tohle je skuteènost, pane.
1:28:48
Byla zpozorována zblízka.
1:28:50
Blízko vjezdu do pøístavu.
1:28:52
Oba víme, že kapitán
bitevníku je nováèek.

1:28:56
Pøedám to admirálu Blockovi.
1:28:57
S úctou, pane, myslím, že bychom
mìli varovat velitele.


náhled.
hledat.