Vanishing Point
prev.
play.
mark.
next.

:47:05
Èekaju da izaðeš po vazduh.
:47:08
Da. neki ljudi
umišljaju da æeš

:47:10
pokušati do Californie
kroz Dolinu Smrti.

:47:13
A drugi se klade da æeš
umreti, tamo u pustinji.

:47:16
Tih nekoliko bi bili steæni
kad bi skonèao tamo negde.

:47:20
Ali, moja sekretarica je
zakrèena od telegrama...

:47:23
...kao što mi je glava
puna telefonskih poziva...

:47:26
...od ljudi koji ti žele
najbolje u tvom bekstvu...

:47:30
...bez obzira
gde æe te odvesti.

:47:33
Voleo bih da ti mogu pomoæi,
ali, ne mogu, ne mogu.

:47:37
Mislim da niko ne može,
osim te tvoje sude sreæe.

:47:42
A sada æe ti trebati još više.
:47:46
Sva moguæa, rekao
bih, i to gadno.

:47:49
Možeš preæi policiju, možeš preæi
drum, možda èam možeš preæi i sat.

:47:54
Aline možeš pustinju.
:47:57
Niko ne može.
Jednostavno, ne možeš.

:47:59
Idi doðavola.
:48:02
Èekaj!

prev.
next.