American Graffiti
prev.
play.
mark.
next.

1:40:00
Samo malo.
1:40:04
- Bilo mi je zadovoljstvo, stvarno.
- Hvala puno. Zahvalan sam ti.

1:40:07
Lepljive male beštije, zar ne?
1:40:10
Njih šest ili sedam, jel'?
1:40:12
Znam. Ceo frižider
mi je pun.

1:40:14
- Hvala puno. Zahvalan sam ti.
- Vidimo se.

1:40:25
Tako je dušo.
Baš tako.

1:40:28
Igraj rokenrol
do smrti.

1:40:30
Oh, milost!
1:40:32
Daj mi još malo!
1:40:49
Hej, Džon, povezi me sa sobom.
Daj!

1:40:53
Ne, èoveèe, ne mogu kad
se trkam sa nekim.

1:40:56
Samo me pusti. Hoæu samo da gledam.
Daæu ti znak za start, okej?

1:41:00
Dobro. Uði.
1:41:06
Rajski put.
1:41:13
Gde je Rajski put?
1:41:15
Samo idi ovom ulicom
pa izaði iz grada.

1:41:19
Slušaj, ako æeš se trkati sa Milnerom,
pusti me napolje èim stignemo.

1:41:23
Zaèepi, dušo?
Nisi rekla ni jednu reè cele noæi.

1:41:28
Ti si neka èudna ženska.
1:41:30
Ali æeš me uskoro ceniti.
1:41:32
Moliæeš za milost
kad nagazim na gas.

1:41:47
Ideš do Rajskog puta?
1:41:49
Rajski put?
1:41:51
Neki tip, zove se Falfa,
trkaæe se sa Milnerom.

1:41:54
- Trka se sa Falfom?
- Da.

1:41:56
Znao sam da se nešto sprema.
Video sam ih van grada kako--


prev.
next.