Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:02
Doðru dürüst bakmadýn ki.
:05:18
Bulamýyorum.
:05:26
Sana bir ipucu vereyim.
:05:47
Kurdeleye dokunabiliyorum.
:05:54
Neden titriyorsun?
:06:01
Kurdeleyi bulmanýn zevkinden.
:06:11
Yalancý.

Önceki.
sonraki.