Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:04:00
kuzeni Nora Brady'ydi.
:04:16
Boynumdaki kurdeleyi
üzerimde bir yere sakladým.

:04:22
Eðer bulursan, kurdele senin olur.
:04:25
Ýstediðin her yere bakmakta serbestsin.
:04:28
Eðer bulamazsan, gözümden düþersin.
:04:58
Bulamýyorum.
:05:02
Doðru dürüst bakmadýn ki.
:05:18
Bulamýyorum.
:05:26
Sana bir ipucu vereyim.
:05:47
Kurdeleye dokunabiliyorum.
:05:54
Neden titriyorsun?

Önceki.
sonraki.