Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:37:02
Bay Toole, karýnýzýn yýkadýðý havlulardan
birini mi vereceksiniz?

:37:06
Galiba yüzünüzü
sýk sýk onlardan biriyle siliyormuþ.

:37:10
Sorsana, kadýn dün buraya geldiðinde
onu neden görmemiþ.

:37:14
Bay Toole, neden Bayan Toole
sizi ziyarete geldiðinde saklandýnýz?

:37:19
Sizi döveceðinden mi korktunuz?
:37:26
Beyler, isterseniz bu meseleyi
yumrukla dövüþerek çözebilirsiniz.

:37:31
Bunun için bir kare oluþturalým.
:37:45
Beyler, lütfen buraya gelin.
:37:55
El sýkýþýn.
:37:57
El sýkýþýn.
:37:59
Yerlerinizi alýn.
:38:04
ýsýrmak, tekmelemek, týrmalamak yok.
:38:06
En son ayakta kalan kazanýr.
:38:09
Beyler, artýk dövüþe baþlayabilirsiniz!

Önceki.
sonraki.