Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:36:02
Baþka bir kupa alabilir miyim? Bu yað içinde.
:36:16
Yað içindeymiþ! Beyefendiye bir havlu
ve bir kase de kaplumbaða çorbasý ver.

:36:56
Onun canýný sýkmak istiyorsan, karýsýný sor.
:36:59
Karýsý çamaþýrcýdýr, adamý her gün döver.
:37:02
Bay Toole, karýnýzýn yýkadýðý havlulardan
birini mi vereceksiniz?

:37:06
Galiba yüzünüzü
sýk sýk onlardan biriyle siliyormuþ.

:37:10
Sorsana, kadýn dün buraya geldiðinde
onu neden görmemiþ.

:37:14
Bay Toole, neden Bayan Toole
sizi ziyarete geldiðinde saklandýnýz?

:37:19
Sizi döveceðinden mi korktunuz?
:37:26
Beyler, isterseniz bu meseleyi
yumrukla dövüþerek çözebilirsiniz.

:37:31
Bunun için bir kare oluþturalým.
:37:45
Beyler, lütfen buraya gelin.
:37:55
El sýkýþýn.
:37:57
El sýkýþýn.
:37:59
Yerlerinizi alýn.

Önceki.
sonraki.