Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:35:00
üniformalarý, silahlarý
ve askeri teçhizatý hemen alacaklar.

:35:04
Yaþasýn Kral George ve Ýngiltere.
:35:20
Düelloda adam öldürmüþ...
:35:22
ve kanundan kaçan
zor durumdaki bir genç adam için...

:35:27
Avrupa savaþlarýnda saygýnlýk kazanma þansý...
:35:31
talihin hoþ bir cilvesi gibiydi.
:35:34
Kral George'un adama ihtiyacý vardý,
nereden geldikleri o kadar da önemli deðildi.

:35:58
Hey çocuk! Çocuk!
:36:02
Baþka bir kupa alabilir miyim? Bu yað içinde.
:36:16
Yað içindeymiþ! Beyefendiye bir havlu
ve bir kase de kaplumbaða çorbasý ver.

:36:56
Onun canýný sýkmak istiyorsan, karýsýný sor.
:36:59
Karýsý çamaþýrcýdýr, adamý her gün döver.

Önceki.
sonraki.