Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:04
Tekerlekli sandalyede bir sakat...
:01:07
gutun ve bir sürü hastalýðýn pençesinde
tükenmiþ bir adam.

:01:12
Leydi Hazretlerinin papazý Bay Runt...
:01:15
annesine aþýrý düþkün,
hüzünlü küçük Vikont Bullingdon'ýn...

:01:20
eðitimiyle ilgileniyordu.

Önceki.
sonraki.