Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:03
Bir süre sonra, Leydi Hazretleri ile Barry
ayrý yaþamaya baþladýlar.

:16:09
Hanýmefendi sakin bir yaþamý tercih ediyordu,
daha doðrusu...

:16:14
kadýnlarda tevazuu ve sükuneti seven
beyefendi onun adýna bu tercihi yapmýþtý.

:16:20
Üstelik o bir anneydi
ve küçük oðullarý Bryan'ýn...

:16:24
giydirilmesi, eðitilmesi ve þýmartýlmasý
ona huzur verecekti.

:16:29
Barry'ye göre, oðullarýnýn iyiliði için...
:16:33
hanýmefendinin dünyevi zevklerden
ve uçarýlýklardan vazgeçmesi...

:16:37
ve her saygýn ailenin görevi olan
bu zevklerin ifasýný...

:16:40
kendisine býrakmasý gerekiyordu.

Önceki.
sonraki.