Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:00
Leydi Lyndon melankolik ve aðlamaklý
bir havaya büründü.

:18:06
Kocasý onu yalnýz býraktýðý için,
ender olarak mutlu ya da keyifliydi.

:18:11
Þimdi artýk diðer þikayetlerine
bir de kýskançlýk eklenmiþ...

:18:15
ve hizmetçileri arasýnda bile
rakibeler bulur olmuþtu.

:18:48
Samuel, saat kaç acaba?
:18:54
11'i 25 geçiyor Leydim.
:19:10
Bu son oyun olsun mu hanýmlar?

Önceki.
sonraki.