Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:10
Bu son oyun olsun mu hanýmlar?
:20:02
Günaydýn hanýmlar.
:20:07
Ýzninizi rica edebilir miyiz?
Leydi Lyndon'la yalnýz konuþmak istiyorum.

:20:37
Özür dilerim.

Önceki.
sonraki.