Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:02
Günaydýn hanýmlar.
:20:07
Ýzninizi rica edebilir miyiz?
Leydi Lyndon'la yalnýz konuþmak istiyorum.

:20:37
Özür dilerim.
:21:22
Bu ceket en iyi kalite kadifeden yapýlmýþtýr.
:21:25
Baþtan aþaðý gümüþ iplikle zarifçe iþlenmiþtir.
:21:28
Bundan daha iyi kadife dokunmamýþtýr,
daha iyisini hiçbir yerde bulamazsýnýz.

:21:33
Affedersiniz beyler.
:21:38
Günaydýn hayatým.
:21:42
Çocuklarý köye gezmeye götürüyoruz.
Çay zamanýna döneriz.

:21:46
Ýyi eðlenceler. Sonra görüþürüz.
:21:48
Güle güle küçük Bryan.
:21:54
Lord Bullingdon.
:21:58
Annene göz kulak ol.

Önceki.
sonraki.