Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:01
Evet, bu kadar.
:39:07
Peki öyleyse, dinleyin þimdi.
:39:10
Bu andan itibaren,
hiçbir dayak cezanýza boyun eðmeyeceðim.

:39:17
Bir daha bana elinizi sürerseniz,
sizi öldürürüm.

:39:23
Anlaþýldý mý efendim?
:39:29
Çýk buradan!

Önceki.
sonraki.