Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:38:04
O benim kalemim.
:38:05
Hayýr, deðil.
:38:06
Öyle. O benim kalemim!
:38:08
Bütün sabah elimdeydi.
:38:10
Benim kalemim!
:38:11
Bak, susar mýsýn artýk!
:38:13
Benim kalemim!
:38:16
Sana bir ders vereceðim.
:38:20
Burada neler oluyor?
:38:24
Sana bu çocuða
asla el kaldýrmamaný söylemiþtim.

:38:29
Bir.
:38:34
Ýki.
:38:49
Altý.
:38:57
Hepsi bu kadar mý Bay Redmond Barry?
:39:01
Evet, bu kadar.
:39:07
Peki öyleyse, dinleyin þimdi.
:39:10
Bu andan itibaren,
hiçbir dayak cezanýza boyun eðmeyeceðim.

:39:17
Bir daha bana elinizi sürerseniz,
sizi öldürürüm.

:39:23
Anlaþýldý mý efendim?
:39:29
Çýk buradan!

Önceki.
sonraki.