Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:44:51
Lordum birini bekliyor mu?
:44:53
Hayýr, yalnýz olacaðým.
:45:06
Rozbif çok güzel Lordum.
:45:29
Merhaba Neville. Nasýlsýn?
:45:31
Ah Barry. Merhaba.
:45:33
Bakýyorum da yalnýzsýn. Bana katýlsana.
:45:36
Saðol Barry, çok naziksin, ama...
:45:40
birini bekliyorum.
:45:43
Ne yazýk! Leydi Lyndon'la ben
seni bu aralar çok özlüyoruz.

:45:47
Lütfen Leydi Lyndon'a selamýmý ilet.
:45:50
Þu aralar çok meþgul olduðumu,
fazla insan içine çýkamadýðýmý söyle.

:45:53
Söylerim.
:45:55
Gelecek ayýn sekizinde
bir kaðýt oyunu partisi veriyoruz.

:45:59
Leydi Wendover'la seni de bekleriz.

Önceki.
sonraki.