Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:12:00
Tura.
1:12:09
Tura çýktý.
1:12:12
Lord Bullingdon ilk atýþý yapacak.
1:12:19
Lord Bullingdon...
1:12:21
yerinizi alýr mýsýnýz?
1:12:37
Bir... iki... üç...
1:12:39
dört... beþ... altý...
1:12:42
yedi... sekiz... dokuz... on.
1:12:51
Bay Lyndon, yerinizi alýr mýsýnýz?
1:13:15
Bay Lyndon,
Lord Bullingdon'ýn atýþýna hazýr mýsýnýz?

1:13:31
Evet.
1:13:36
Lord Bullingdon...
1:13:39
horozu hazýr duruma getirin...
1:13:41
ve ateþ etmeye hazýrlanýn.
1:13:58
Sir Richard, sanýrým bu silahta bir hata var.

Önceki.
sonraki.