Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:14:01
Bana baþka bir tane verin.
1:14:04
Özür dilerim Lord Bullingdon,
ama öncelikle yerinizi alýp...

1:14:07
Bay Lyndon'ýn ateþ etmesine
izin vermeniz gerek.

1:14:13
Bu doðru Lord Bullingdon.
1:14:16
Tabancanýz ateþ aldý,
bu da sizin atýþýnýz sayýlýr.

1:14:34
Bay Lyndon, ateþ etmek için
kurallarý anladýnýz mý?

1:14:40
Evet.
1:14:45
Lord Bullingdon...
1:14:48
Bay Lyndon'ýn atýþýna hazýr mýsýnýz?
1:14:58
Evet.
1:15:02
Pekala o halde.
1:15:07
Bay Lyndon...
1:15:09
horozu hazýr duruma getirin...
1:15:12
ve ateþ etmeye hazýrlanýn.

Önceki.
sonraki.