Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:15:02
Pekala o halde.
1:15:07
Bay Lyndon...
1:15:09
horozu hazýr duruma getirin...
1:15:12
ve ateþ etmeye hazýrlanýn.
1:16:11
Hazýr mýsýnýz Lord Bullingdon?
1:16:23
Horozu hazýr duruma getirdiniz mi
Bay Lyndon?

1:16:28
Evet.
1:16:35
Ateþ etmeye hazýrlanýn.
1:16:43
Bir...
1:16:46
iki...
1:16:59
Lord Bullingdon, Bay Lyndon'ýn yere ateþ etmiþ
olmasýný göz önünde bulundurursak...


Önceki.
sonraki.