Taxi Driver
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:02:03
1 54 Skokanská tøída.
1:02:07
Skokanská?
1:02:12
Víte, jako zajíc. Hop, hop.
1:02:17
Fair Lawn, New Jersey.
1:02:22
Smìrovací èíslo?
1:02:23
6-1 -0-4-5-2.
1:02:28
To je šest èíslic. 6, 1 ...
1:02:33
Ano, správnì, 6-1 -0-4-5.
1:02:38
Myslel jsem na své telefonní èíslo.
1:02:41
Dobøe, už mám všechno.
1:02:42
Henry, všechny vìci vám
doruèíme.

1:02:45
Mockrát díky. Skvìle.
Díky.

1:02:49
-Bud'te dnes opatrný.
-Správnì. Budu.

1:02:51
Musíte být opatrný na místì
jako je toto. Nashle.

1:03:31
Jsem rychlejší. Zasranej hajzle.
1:03:34
Vidìl jsem tì pøicházet, ty sráèi.
1:03:37
Ty sráèi!
1:03:42
Stojím pøímo tady.
Pohneš se.

1:03:45
Udìlᚠpohyb.
1:03:47
Je to tvuj pohyb.
1:03:51
Nezkoušej to, ty hajzle.

náhled.
hledat.