A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

:12:02
Generale Gejvin,
sa vašom 82-om...

:12:06
zauzeæete Najmegen.
:12:07
Zauzmite i držite te mostove.
:12:09
I Roj, ti dobijaš premiju:
Arnhem.

:12:13
Arnhemski most.
:12:16
I držaæeš ga.
- Koliko dugo?

:12:19
Monti mi garantuje da æe 30 korpus...
:12:21
preæi 63 milje za dva dana.
:12:27
63 milje za dva dana.
:12:29
Trebalo bi da mogu da se izbore
sa tim. - Oh, izvinite.

:12:32
Generale Sosabovski, vi idete sa
vašom poljskom brigadom sa Rojem Urkvartom.

:12:36
Žao mi je.
:12:39
Roj...
:12:41
kad obezbediš svoj most...
:12:44
i 30 korpus preðe preko
njega, možemo da krenemo na istok...

:12:47
pravo u srce industrije
Nemaèke...Rur.

:12:51
Kad uspostavimo kontrolu nad njihovim
fabrikama, neæe moæi ništa više da urade.

:12:54
I to je plan.
:12:57
I polazimo sledeæe nedelje.
:12:59
Sedam dana?
:13:01
Zašto da ne?
Što pre poðemo, to bolje.

:13:04
Dali smo ih u beg.
:13:08
Da li vas nešto muèi,
generale Sosabovski?

:13:12
Ništa nisam rekao.
- Taèno.

:13:15
Vaše æutanje je gromovito.
:13:21
Generale Brauning, Ja...
:13:24
Ja sam poljak...
:13:26
smatran od nekih
da sam pametan.

:13:29
Ako je tako...
:13:31
to me èini èlanom èiste manjine.
:13:35
Manjinske grupe su
više zadovoljne u tišini.

:13:38
Mislio sam da je suprotno istina.
Ali ne slažete se?

:13:42
Uzbuðen sam što je vaš veliki feld
maršal napravio plan.

:13:46
Obeæavam vam da æu biti
propisno ekstatièan ako uspe.

:13:49
Kad uspe.
:13:50
Naravno. Kad uspe.
:13:52
Hvala.
:13:56
Pa, hajde da razradimo detalje.
:13:59
Prvo æemo morati da imamo...

prev.
next.