A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

:16:02
Uradi šta ti kažem!
:16:03
Ali moja drugarica živi niz put.
:16:08
Moj je roðendan i ona
ima poklon za mene.

:16:12
Molim vas pustite me.
:16:21
U redu. Budi brz.
:16:34
Jesi li siguran za boje?
:16:36
Siguran sam, oèe. Veruj mi.
:16:41
Model?
:16:44
Feld maršal u Arnhemu? Zašto?
:16:48
Britanci æe imati objašnjenje.
:16:50
Jesi li preneo poruku o tenkovima?
:16:52
Naravno. Ali Model je važniji.
:16:56
Ti si dobar deèak i odlièan špijun.
:16:59
Sad idi i pomozi mami oko veèere.
:17:05
Gospodine? - Da, Fuler?
:17:08
Imamo neke informacije
o tenkovima. - Kakve?

:17:10
Holandski izveštaji podzemlja
sa lokacije Arnhema.

:17:13
Je li ustanovljena njihova snaga?
- Ne, gospodine, ali imam...

:17:15
Jesu li identifikovani?
- Ne od naše obaveštajne, gospodine.

:17:18
Znaèi iste su glasine kao i pre,
zar ne?

:17:20
Verujem ovim glasinama, gospodine.
- Zašto?

:17:23
Opšte slaganje mišljenja
je da naša pozicija...

:17:25
æe se sastojati celokupno od Hitlerove
omladine i starih ljudi na biciklu.

:17:28
Ne znam stvarno zašto, gospodine.
:17:30
Možda zato što niko u
obaveštajnoj ne zna.

:17:32
Hoæu samo da budem siguran
da se naš vazdušni tepih...

:17:35
sastoji od živih vojnika,
ne mrtvih.

:17:38
Znam da svi misle da sam
previše zabrinut, gospodine...

:17:42
ali bih želeo da naredim još jedno
izviðanje tog terena na niskom nivou.

:17:45
Ako se vi slažete sa tim,
gospodine.

:17:49
Vrlo dobro.
:17:52
U redu, Vilsone.
:17:53
Vrlo dobro.
:17:58
Ne bih se obazirao na to
šta ljudi misle o tebi.


prev.
next.