A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

:22:02
Sve što nam je sada potrebno
su tri dana èistog neba.

:22:05
Hvala vam, gospodo, mnogo.
:22:09
Samo vreme može da nas spreèi sada.
:22:12
Vreme! Hriste!
:22:18
Šta je sa nemcima? Zar ne
mislite da pošto mi znamo...

:22:22
da je Arnhem toliko važan za njihovu
bezbednost, oni bi mogli da znaju to, takoðe?

:22:24
Slušajte sada.
:22:26
Nekolicina trupa u
toj okolini su...

:22:29
druga klasa.
:22:31
Nisu frontalnog kalibra.
:22:33
Uopšte ne. Shvatate?
:22:36
Trebalo bi da imate više vere
u Montgomerijeve izveštaje obaveštajne.

:22:39
On je odradio prilièno dobar
posao za nas u poslednje tri godine.

:22:42
Reæi æu vam obim moje vere.
:22:45
Razmišljam da tražim pismo od vas...
:22:47
u kojem izjavljujete da sam bio
primoran da radim po vašim nareðenjima...

:22:50
u sluèaju ako moji ljudi poginu.
:22:54
Shvatam.
:22:57
Da, shvatam.
:23:03
Da li želite takvo pismo?
:23:09
Naravno da ne.
:23:11
U sluèaju masakra,
kakvu bi razliku to pravilo?

:23:25
Ne verujete mi, gospodine?
- Naravno da ne.

:23:28
U redu, momci, Nafi je na redu.
Napravite pauzu.

:23:32
Dragi bože!
:23:33
Izvinite zbog toga, gospodine.
Ali, šta onda?

:23:36
Jednostavno ne verujem da su
ova radia dovoljno jaki...

:23:38
da se nose osamo milj od
zone spuštanja do arnhemskog mosta.

:23:41
Nemate možda koju cigaru, gospodine?
:23:44
Savršeno su dobri. Koristio
sam ih bog zna koliko puta.

:23:47
To si mi rekao veæ,
bog zna koliko puta.

:23:50
Pa, nisam imao ikakvih problema
sa njima u pustinji.

:23:53
Da, znam, ali pazi, Kol...
:23:56
ono što me glavno i stvarno više nego
brine je što je Holandija...


prev.
next.