A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

:23:03
Da li želite takvo pismo?
:23:09
Naravno da ne.
:23:11
U sluèaju masakra,
kakvu bi razliku to pravilo?

:23:25
Ne verujete mi, gospodine?
- Naravno da ne.

:23:28
U redu, momci, Nafi je na redu.
Napravite pauzu.

:23:32
Dragi bože!
:23:33
Izvinite zbog toga, gospodine.
Ali, šta onda?

:23:36
Jednostavno ne verujem da su
ova radia dovoljno jaki...

:23:38
da se nose osamo milj od
zone spuštanja do arnhemskog mosta.

:23:41
Nemate možda koju cigaru, gospodine?
:23:44
Savršeno su dobri. Koristio
sam ih bog zna koliko puta.

:23:47
To si mi rekao veæ,
bog zna koliko puta.

:23:50
Pa, nisam imao ikakvih problema
sa njima u pustinji.

:23:53
Da, znam, ali pazi, Kol...
:23:56
ono što me glavno i stvarno više nego
brine je što je Holandija...

:24:00
pola pod vodom, vlažnija je
od veæine pustinja koje možeš da naðeš.

:24:06
Teži da ima više drveæa.
:24:08
Ima li kolaèa?
- Vaši kolaèi su u vašoj šolji, gospodine.

:24:12
Zar ne bi trebalo da kažete generalu
ako ste toliko sigurni u to, gospodine?

:24:14
Da jesam, veruj mi, rekao bih.
:24:17
Šta ako stvarno ne budu radili?
- Kakvu bi to razliku pravilo?

:24:20
General æe lièno biti na mostu
do mraka.

:24:23
Neæe morati da kontaktira sa mostom
ako je na njemu, zar ne, gospodine?

:24:28
Pa, ako neko zaljulja brod...
:24:32
to neæu biti ja.
:24:38
Regularni momak za projektor je na ruèku,
gospodine. Srediæu ga za trenutak.

:24:41
Odlièan si, Fuler. Ne brini.
Ne treba mi ruèak.

:24:46
Prokletstvo. Skoro je gotovo, gospodine.
:24:49
Neæete trošiti vreme zbog ovog,
gospodine. Verujte mi.

:24:53
Evo.
:24:54
Prelep pogled na holandsku prirodu.
Ne vidim ikakve tenkove.

:24:57
Saèekajte trenutak, gospodine.
Mnogo je jasnije na sledeæoj slici.


prev.
next.