A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

:24:00
pola pod vodom, vlažnija je
od veæine pustinja koje možeš da naðeš.

:24:06
Teži da ima više drveæa.
:24:08
Ima li kolaèa?
- Vaši kolaèi su u vašoj šolji, gospodine.

:24:12
Zar ne bi trebalo da kažete generalu
ako ste toliko sigurni u to, gospodine?

:24:14
Da jesam, veruj mi, rekao bih.
:24:17
Šta ako stvarno ne budu radili?
- Kakvu bi to razliku pravilo?

:24:20
General æe lièno biti na mostu
do mraka.

:24:23
Neæe morati da kontaktira sa mostom
ako je na njemu, zar ne, gospodine?

:24:28
Pa, ako neko zaljulja brod...
:24:32
to neæu biti ja.
:24:38
Regularni momak za projektor je na ruèku,
gospodine. Srediæu ga za trenutak.

:24:41
Odlièan si, Fuler. Ne brini.
Ne treba mi ruèak.

:24:46
Prokletstvo. Skoro je gotovo, gospodine.
:24:49
Neæete trošiti vreme zbog ovog,
gospodine. Verujte mi.

:24:53
Evo.
:24:54
Prelep pogled na holandsku prirodu.
Ne vidim ikakve tenkove.

:24:57
Saèekajte trenutak, gospodine.
Mnogo je jasnije na sledeæoj slici.

:25:01
Ako bih samo...
:25:04
Sad.
:25:09
Sledeæa. - Da, gospodine.
:25:10
Ovu sam uveæao.
:25:38
Ne bih brinuo zbog njih.
:25:42
Ali, gospodine, vidite da su to tenkovi.
:25:45
Sumnjam da su operativni.
:25:48
Imaju oružje. - Imamo i mi.
:25:51
Ali, gospodine...
:25:54
ako nisu operativni, zašto bi
pokušavali da ih sakriju?

:25:58
Normalna rutina, Fuler.

prev.
next.