A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

:25:01
Ako bih samo...
:25:04
Sad.
:25:09
Sledeæa. - Da, gospodine.
:25:10
Ovu sam uveæao.
:25:38
Ne bih brinuo zbog njih.
:25:42
Ali, gospodine, vidite da su to tenkovi.
:25:45
Sumnjam da su operativni.
:25:48
Imaju oružje. - Imamo i mi.
:25:51
Ali, gospodine...
:25:54
ako nisu operativni, zašto bi
pokušavali da ih sakriju?

:25:58
Normalna rutina, Fuler.
:26:01
Ali, gospodine, konstantno dobijamo
izveštaje od holandskog podzemlja.

:26:03
Proèitao sam ih! Takoðe i
Feld maršal Montgomeri.

:26:07
Slušaj sad.
:26:10
Bilo je hiljade fotografija sa ovog
preleta i sa ostalih.

:26:13
Koliko njih su pokazale tenkove?
- Samo ove, gospodine.

:26:16
I ti ozbiljno razmatraš
da zamoliš da se otkaže...

:26:19
najveæa operacija
organizovana još od D dana...

:26:22
zbog tri fotografije?
:26:29
Ne, gospodine.
:26:30
Šesnaest uzastopnih spuštanja je
otkazano u poslednjih nekoliko meseci...

:26:33
zbog jednog ili drugog razloga.
:26:36
Ali ovog puta žurka se održava...
:26:38
i niko je neæe otkazati.
:26:42
Da li je to potpuno jasno?
:26:45
Da, gospodine.

prev.
next.