A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

1:01:00
30 korpusom ili Engleskom.
1:01:03
Znaèi niko ne zna da smo
stigli bezbedno.

1:01:05
Ne za sada, koliko znamo, gospodine.
1:01:08
Šta je sa onim VHF setovima?
1:01:09
Pa, gospodine, izgleda da su setovi
poslati sa pogrešnim kristalima.

1:01:14
Znaèi uopšte su neupotrebljivi?
- Da, gospodine, bojim se da jesu.

1:01:21
Da li brigadir Letburi i Pukovnik
Frost znaju šta se desilo...

1:01:23
specijalnoj jedinici džipova?
- Ne, koliko znamo.

1:01:26
U ovom trenutku nismo u moguænosti da kontaktiramo
bilo koju jedinicu koja se kreæe ka Arnhemu.

1:01:31
Nije baš zadovoljavajuæa situacija.
1:01:35
Ne možemo da razumemo baš.
Veoma je dobra oprema.

1:01:39
Onda za ime Boga,
sredite to...

1:01:41
pre nego što doživimo prokletu
katastrofu.

1:01:54
Gospodine.
1:01:58
Henkok...
1:02:00
Ludaci mi se smeju iz šume.
1:02:03
Moj prvobitini plan je propao
sad kad nisu stigli džipovi.

1:02:07
Moje komunikacije su
potpuno pokvarene.

1:02:11
Da li stvarno veruješ da
bilo šta od toga može da zaleèi...

1:02:14
šolja èaja?
1:02:17
Ne bi škodilo, gospodine.
1:02:34
Izvinite što se vraæam, Feld Maršalu.
1:02:36
Moram da urgiram za dozvolu...
1:02:37
ako postane potrebno...
1:02:40
da dignem u vazduh mostove
kod Arnhema i Najmegena.

1:02:45
To ne dolazi u obzir.
1:02:47
Nikad. Da li je to jasno?
1:02:49
Trebaju nam za protivnapad.
1:02:51
Protivnapad? Sa èim?
1:02:54
Paravojne formacije ne mogu dugo da se bore.
Isuviše su lako opremljeni.

1:02:57
Kad su izolovani onda su izgubljeni.
1:02:59
Razgovarao sam sa Fon Rundštetom.

prev.
next.