A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

1:02:00
Ludaci mi se smeju iz šume.
1:02:03
Moj prvobitini plan je propao
sad kad nisu stigli džipovi.

1:02:07
Moje komunikacije su
potpuno pokvarene.

1:02:11
Da li stvarno veruješ da
bilo šta od toga može da zaleèi...

1:02:14
šolja èaja?
1:02:17
Ne bi škodilo, gospodine.
1:02:34
Izvinite što se vraæam, Feld Maršalu.
1:02:36
Moram da urgiram za dozvolu...
1:02:37
ako postane potrebno...
1:02:40
da dignem u vazduh mostove
kod Arnhema i Najmegena.

1:02:45
To ne dolazi u obzir.
1:02:47
Nikad. Da li je to jasno?
1:02:49
Trebaju nam za protivnapad.
1:02:51
Protivnapad? Sa èim?
1:02:54
Paravojne formacije ne mogu dugo da se bore.
Isuviše su lako opremljeni.

1:02:57
Kad su izolovani onda su izgubljeni.
1:02:59
Razgovarao sam sa Fon Rundštetom.
1:03:01
Sva pojaèanja dolaze prvo kod nas.
1:03:05
Svakog èasa mi postajemo jaèi
a oni slabiji.

1:03:08
Ali ako bi smo razneli mostove...
- Oni ne žele mostove.

1:03:12
Da li stvarno misliš da
ako su hteli mostove...

1:03:15
spustili bi se 12 kilometara daleko?
1:03:18
Smešno je.
1:03:24
Hvala za èaj.

prev.
next.