A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

1:03:01
Sva pojaèanja dolaze prvo kod nas.
1:03:05
Svakog èasa mi postajemo jaèi
a oni slabiji.

1:03:08
Ali ako bi smo razneli mostove...
- Oni ne žele mostove.

1:03:12
Da li stvarno misliš da
ako su hteli mostove...

1:03:15
spustili bi se 12 kilometara daleko?
1:03:18
Smešno je.
1:03:24
Hvala za èaj.
1:04:15
Naš munjeviti napad na
arnhemski most...

1:04:18
je sigurno razbijajuæi uspeh.
1:04:21
Imam averziju prema jabukama.
Žao mi je.

1:04:24
Siguran sam da æe nemci biti
kao gromom iznenaðeni.

1:04:27
Ima li vas dosta?
- Da, ima nas hiljade.

1:04:30
Hvala vam što ste došli.
- Hvala.

1:04:33
Slušajte, ovo nije pobednièka parada.
1:04:35
Hajde, gospodine, uživajte u ovom trenutku.
1:04:38
Uživaæu u trenutku kad stignemo do mosta...
1:04:40
i naðemo da je most nedirnut.
1:04:42
Biæe.
Stvari ne bi mogle da se odvijaju bolje.

1:04:44
Sve je u redu. - Znam.
Baš zbog toga nije u redu.


prev.
next.