A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

1:04:15
Naš munjeviti napad na
arnhemski most...

1:04:18
je sigurno razbijajuæi uspeh.
1:04:21
Imam averziju prema jabukama.
Žao mi je.

1:04:24
Siguran sam da æe nemci biti
kao gromom iznenaðeni.

1:04:27
Ima li vas dosta?
- Da, ima nas hiljade.

1:04:30
Hvala vam što ste došli.
- Hvala.

1:04:33
Slušajte, ovo nije pobednièka parada.
1:04:35
Hajde, gospodine, uživajte u ovom trenutku.
1:04:38
Uživaæu u trenutku kad stignemo do mosta...
1:04:40
i naðemo da je most nedirnut.
1:04:42
Biæe.
Stvari ne bi mogle da se odvijaju bolje.

1:04:44
Sve je u redu. - Znam.
Baš zbog toga nije u redu.

1:05:39
Isuse Hriste!

prev.
next.