A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

1:05:39
Isuse Hriste!
1:06:01
Ostanite dole!
1:06:20
Sranje.
1:06:24
Još uvek nema kontakta.
1:06:27
Nastavi dalje.
Brzo æu da se vratim.

1:06:29
Brigadir Letburi nije mogao toliko
daleko da ode. Dobro, Braun.

1:06:31
Siguran sam da æemo da ih popravimo
dok se ne vratite, gospodine.

1:06:40
Možeš li da pošalješ poruku do
30 korpusa sa tim sranjem?

1:06:44
Da, gospodine. Upravo smo primili
vest od 82-ge ispred.

1:06:47
Zauzeli su Grejv most potpuno nedirnut.
1:06:49
To je sjajno, osim što 30 korpus...
1:06:51
neæe moæi da doðe do
prokletog nedirnutog Grejv mosta...

1:06:54
sve dok se prokleti Son most
ne popravi.

1:06:57
Reci našim britanskim roðacima
da skupe pontonce.


prev.
next.