A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

1:06:01
Ostanite dole!
1:06:20
Sranje.
1:06:24
Još uvek nema kontakta.
1:06:27
Nastavi dalje.
Brzo æu da se vratim.

1:06:29
Brigadir Letburi nije mogao toliko
daleko da ode. Dobro, Braun.

1:06:31
Siguran sam da æemo da ih popravimo
dok se ne vratite, gospodine.

1:06:40
Možeš li da pošalješ poruku do
30 korpusa sa tim sranjem?

1:06:44
Da, gospodine. Upravo smo primili
vest od 82-ge ispred.

1:06:47
Zauzeli su Grejv most potpuno nedirnut.
1:06:49
To je sjajno, osim što 30 korpus...
1:06:51
neæe moæi da doðe do
prokletog nedirnutog Grejv mosta...

1:06:54
sve dok se prokleti Son most
ne popravi.

1:06:57
Reci našim britanskim roðacima
da skupe pontonce.

1:07:00
Srešæu se sa njima u Ajndhovenu
kad doðu ovde.

1:07:02
Reci tim šmokljanima da urade to kako
treba i odnesu pontonce ispred.

1:07:05
Jesi li razumeo?
1:07:08
I budi siguran da ih zamoliš.
1:07:19
Džo, mislim da imamo još
6 milja do Ajndhovena.

1:07:23
Neæemo stiæi veèeras.
Uskoro æe mrak.

1:07:26
Pa, nadam se da 101-va
može da izdrži do sutra.

1:07:30
Gajls, seti se šta je rekao general:
"Mi smo konjica."

1:07:36
Bilo bi loše kad bi smo
stigli pre roka.

1:07:41
U poslednjem trenutku
bi bilo lepo.

1:07:46
Ovi planovi je trebalo da budu
ostavljeni u Engleskoj.

1:07:49
Oni su vrhunska tajna.
1:07:50
I sada imamo sve što nam je potrebno...
1:07:53
jedinice, odbrambene planove,
ciljeve...

1:07:56
i rokove za dalja spuštanja.
1:07:59
Pripremio sam najmegenski most
za demoliranje...


prev.
next.