A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

1:07:00
Srešæu se sa njima u Ajndhovenu
kad doðu ovde.

1:07:02
Reci tim šmokljanima da urade to kako
treba i odnesu pontonce ispred.

1:07:05
Jesi li razumeo?
1:07:08
I budi siguran da ih zamoliš.
1:07:19
Džo, mislim da imamo još
6 milja do Ajndhovena.

1:07:23
Neæemo stiæi veèeras.
Uskoro æe mrak.

1:07:26
Pa, nadam se da 101-va
može da izdrži do sutra.

1:07:30
Gajls, seti se šta je rekao general:
"Mi smo konjica."

1:07:36
Bilo bi loše kad bi smo
stigli pre roka.

1:07:41
U poslednjem trenutku
bi bilo lepo.

1:07:46
Ovi planovi je trebalo da budu
ostavljeni u Engleskoj.

1:07:49
Oni su vrhunska tajna.
1:07:50
I sada imamo sve što nam je potrebno...
1:07:53
jedinice, odbrambene planove,
ciljeve...

1:07:56
i rokove za dalja spuštanja.
1:07:59
Pripremio sam najmegenski most
za demoliranje...

1:08:01
ako ga raznesem veèeras.
1:08:04
Ova operacija "Povrtnjak" mora
da propadne.

1:08:07
Zašto svi moji generali
žele da unište moje mostove?

1:08:12
Hajde, Ludvig.
Idemo na veèeru.

1:08:16
Veèera?
1:08:18
Ali šta je sa planovima?
1:08:20
Ovi planovi?
Oni su lažni.

1:08:23
Samo trik.
Namerno je trebalo da ih naðemo.

1:08:26
Belo vino ili crveno?
1:08:33
Još uvek ne možemo da stupimo u kontakt sa
bataljonom pukovnika Frosta na reènom putu.

1:08:37
Hvala, Koul.
- Pas-Èarli-Lisica. Prijem.

1:08:40
Nadajmo se da Džoni nailazi na
manji otpor nego mi.

1:08:42
Moramo da se probijemo do mosta.
- Totalno smo blokirani ispred.

1:08:45
Ima mnogo više otpora
nego što su nam rekli da oèekujemo.

1:08:48
Moram lièno da se uverim kako je on.
U redu, Koul.

1:08:51
Koja je njihova snaga?
- Ne mogu još da procenim.

1:08:53
Neki ljudi iz holandskog podzemlja su bili ovde
ranije pokušavajuæi da objasne situaciju.

1:08:56
Nisam siguran koliko oni znaju.

prev.
next.