A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

1:08:01
ako ga raznesem veèeras.
1:08:04
Ova operacija "Povrtnjak" mora
da propadne.

1:08:07
Zašto svi moji generali
žele da unište moje mostove?

1:08:12
Hajde, Ludvig.
Idemo na veèeru.

1:08:16
Veèera?
1:08:18
Ali šta je sa planovima?
1:08:20
Ovi planovi?
Oni su lažni.

1:08:23
Samo trik.
Namerno je trebalo da ih naðemo.

1:08:26
Belo vino ili crveno?
1:08:33
Još uvek ne možemo da stupimo u kontakt sa
bataljonom pukovnika Frosta na reènom putu.

1:08:37
Hvala, Koul.
- Pas-Èarli-Lisica. Prijem.

1:08:40
Nadajmo se da Džoni nailazi na
manji otpor nego mi.

1:08:42
Moramo da se probijemo do mosta.
- Totalno smo blokirani ispred.

1:08:45
Ima mnogo više otpora
nego što su nam rekli da oèekujemo.

1:08:48
Moram lièno da se uverim kako je on.
U redu, Koul.

1:08:51
Koja je njihova snaga?
- Ne mogu još da procenim.

1:08:53
Neki ljudi iz holandskog podzemlja su bili ovde
ranije pokušavajuæi da objasne situaciju.

1:08:56
Nisam siguran koliko oni znaju.
1:09:11
Bolnièar, donesi ta nosila ovamo
za ove ljude!

1:09:15
Šta je sa Braunom?
- Obojica su gotovi.

1:09:19
Hriste svemoæni!
Zašli su nam iza leða.

1:09:22
Mislim da bi bilo bezbednije
ako bi ste prenoæili kod nas.

1:09:24
Moram da se vratim u štab.
- Da, ali živi, gospodine.

1:09:28
Ako dospemo do njih, ima nekih
kuæa u tom smeru.

1:09:31
Možemo da se organizujemo i da pokušamo
da saznamo šta se dešava.

1:09:34
Izvuci ga!
1:09:36
Dobro. - Narednièe majore.

prev.
next.