A Bridge Too Far
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:01
Eylül 1944'te...
:02:03
Montgomery, ''Piyasa Bahçesi''
koduyla anýlan...

:02:05
...muhteþem bir
plan hazýrladý.

:02:09
Üstlerinin yoðun baskýsý
altýnda kalan Eisenhower...

:02:12
...sonunda Montgomery'nin tarafýna geçti...
:02:15
...ve Piyasa Bahçesi planý
gerçekliðe kavuþtu.

:02:19
Plan, kendinden önceki
birçok savaþ planý gibi...

:02:25
...Noel'den önce
savaþý bitirmeyi ve...

:02:28
...askerleri eve döndürmeyi amaçlýyordu.

Önceki.
sonraki.