Convoy
prev.
play.
mark.
next.

:03:44
Jebi ga!
:03:49
Prokletinja!
:04:03
- Dnevnik vožnje, molim.
- Imate pogrešno vozilo.

:04:07
Riba me prošla sa 130, a onda
smanjila na 40 da se oèešlja.

:04:13
Kažnjavam te zbog brze
i nesigurne vožnje.

:04:18
To je 100 dolara, èoveèe.
:04:22
- Pa, vredelo je.
- Šta?

:04:25
Devojka nema gaæice.
Pogledao sam je, sve je tu!

:04:35
- Šta nema?
- Nisi me èuo? Gaæice.

:04:41
Gledaj je...
samo gleda i èeka.

:04:47
- Baš ništa?
- Gola.


prev.
next.